Spółka RP-Export Sp. z o.o. świadczy usługi doradcze w zakresie organizacji udziału w zagranicznych imprezach targowych, sa to w szczególności:
a) wynajęcia i zabudowy powierzchni wystawienniczej,
b) usługi doradzcze w zakresie obsługi technicznej stoiska,
c) usługi doradcze optymalizacji transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
d) usługi doradcze w zakresie rozliczenia podróży służbowych trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo-wystawienniczej, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
e) przygotowania dokumentów oraz wniesienie opłaty związanej z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
f) dokonanie wpisu do katalogu targowego, wniesienie opłaty rejestracyjnej oraz reklamy w mediach targowych,
g) usługi w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,
h) usługi doradczej w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw, określenia potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
RP-Export Sp. z o.o. zaprasza do współpracy przy organizacji udziału w zagranicznych imprezach targowych.