RP-Export Sp. z o.o. przygotowuje badania marketingowe Produktów na wybranych rynkach zagranicznych. Dzięki współpracy z czołowymi specjalistami wielu branży jesteśmy w stanie z należytą starannością wykonać powierzone badania. Nasi klienci to między innymi przedstawiciele:
– branży budowlanej
– farmaceutycznej
– medycznej
– informatycznej
– samochodowej
– tytoniowej
W ramach usługi wykonujemy:
– analizy cyklu życia produktu na wybranych rynkach docelowych,
– analizy wyglądu produktu pod kątem potrzeb wybranych rynków docelowych,
– analizy wyglądu i bezpieczeństwa produktu oraz opakowania,
Zapraszamy do współpracy w tworzeniu badań marketingowych klientów oraz doradców.

Badania marketingowe – usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania podejmowany celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzjimarketingowych. Pojęcie badań marketingowych jest szersze niż pojęcie badania rynku, a to ostatnie jest ogólniejsze od pojęcia analiza rynku.

Umożliwiają one zmniejszenie ryzyka podjęcia błędnych decyzji, a także zdobycia informacji uzupełniających o szansach na sukces oraz umożliwiają uzyskanie informacji pozwalających zidentyfikować potrzeby i oczekiwania konsumenta, tak by oferta firmy mogła te potrzeby i życzenia zaspokoić.