Spółka RP-Export Sp. z o.o. świadczy usługi przygotowania baz danych potencjalnych partnerów handlowych na wybranych rynkach zagranicznych. Nasi researcherzy oraz profesjonalne firmy wywiadu gospodarczego dostarczają nam wielu danych, z gąszczu Informacji wybieramy dla naszych klientów te najważniejsze. Wiemy że każda informacja musi zostać sprawdzona i zweryfikowana alby nasi klienci otrzymali tylko rzetelne dane. Cenimy ich czas i wspieramy w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Wiemy jak ważne jest znalezienie wiarygodnych partnerów handlowych na rynkach zagranicznych, oferujemy pomoc w przygotowaniu baz danych, które ułatwią nawiązywanie zagranicznych kontaktów handlowych i podpisanie korzystnych umów handlowych.

RP-Export Sp. z o.o. zaprasza do współpracy- przygotujemy bazy danych, których szukasz.

bazy danych

Przygotowanie baz danych