Optymalna strategia finansowania eksportu:

– zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny dla eksportu

– zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, eksportowy

– najniższe akceptowalne wskaźniki ROA i ROE eksportu

– najwyższy akceptowalny poziom ryzyka eksportowego

– plan sprzedaży- realizacja planu rozwoju eksportu i rozwoju sprzedaży eksportowej

– strategie i plany taktyczne dla rozwoju eksportu