Kategoria: Aktualności
7 września 2015,
 Off

RP- Export sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oferuje kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.

Plan Rozwoju Eksportu przygotowany przez RP- Export sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zawiera następujące elementy:
1. Informację o dacie rozpoczęcia przygotowywania dokumentu,
2. Analizę konkurencyjną przedsiębiorstwa pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy,
3. Informację o wyborze rynków docelowych działalności eksportowej (będącej wynikiem analizy),
4. Opis bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa w najważniejszych obszarach funkcjonowania i prognozy rozszerzenia działalności przedsiębiorcy ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju poprzez eksport,
5. Analizę SWOT dla eksportu każdego rodzaju produktu/usługi na każdym z planowanych rynków docelowych,
6. Opis celów i strategii eksportowej,
7. Wskazanie i uzasadnienie wyboru działań służących realizacji celów polityki eksportowej,
8. Szacowaną wielkość kosztów niezbędnych do sfinansowania działań koniecznych do zrealizowania opracowanej strategii,
9. Wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej.

Plan rozwoju eksportu powinien w szczególności zawierać:
1) analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktów lub usług przedsiębiorcy;
2) badanie wybranych rynków docelowych, w szczególności przez przeprowadzenie analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków;
3) wskazanie i uzasadnienie wyboru co najmniej dwóch działań, o których mowa w § 45, które będą realizowane przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki.

RP- Export sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zaprasza do współpracy.

Comments are closed.