Spółka RP-Export Sp. z o.o. świadczy usługi wyszukiwania i doboru partnerów na rynkach docelowych. Wyszukiwanie partnerów na rynkach zagranicznych polega na opracowaniu grupy docelowej oraz przygotowaniu baz danych zawierających potencjalnych partnerów handlowych, sprawdzeniu ich wiarygodności, nawiązanie kontaktów handlowych. W skład usług RP-Export Sp. z o.o. wchodzą:
a) przygotowanie baz danych,
b) przeprowadzenie badań marketingowych,
c) wykonanie usług prawnych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych,
d) usługi doradcze w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
e) usługi w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi,
f) organizacja podróży służbowej trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż jeden dzień przed rozpoczęciem i jeden dzień po planowanym spotkaniu z potencjalnymi partnerami handlowymi, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
g) wniesienie opłaty związanej z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu;

RP-Export Sp. z o.o. zaprasza do współpracy przy wyszukiwaniu i doborze partnerów na rynkach zagranicznych.